E-mail : info@cetad.org.tr
 
  • 23 Eylül 2016, CumaBildiri Son Gönderim Tarihi
  • İstanbul Bilgi Üniversitesi, santralistanbul Kampüsü14 -16 Ekim 2016
  • İstanbul Bilgi Üniversitesi, santralistanbul Kampüsü14 -16 Ekim 2016
Carousel CSS by WOWSlider.com v4.9
 
      

Sözlü Sunumlar ve Poster Sunumları

Kongre kapsamındaki bildiriler aşağıdaki şekillerde gerçekleştirilebilir:
1. Poster sunumu ( poster presentation)
2. Sözlü sunum (Oral presentation) ( 10 dk. Sunum+ 5 dk. Tartışma) ve Bildiri özetleri için son gönderme tarihi 23 Eylül 2016'dır.
• Bildiriler Türkçe olarak yazılmalıdır.
• Bildiri özetleri kaynaklar hariç maksimum 300 kelime arasında olmalıdır.
• Bildirilerin özetlerinin iletilmesi, kabul edilmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlarının duyurulması işlemlerinin daha kolay ve hızlı yapılabilmesi nedeni ile sadece internet aracılığı ile gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınacaktır. Faks veya posta yolu ile gönderilen özetler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
• Bildiri özetleri bildiriler bölümünde açıklamaların sonunda yer alan online bildiri formu doldurularak gönderilmelidir
• Özet yazımların standart olabilmesi için bildiri hazırlanması ile ilgili kuralların dikkatle okunması gereklidir.

Özetlerin hazırlanması:

Poster ve sözlü sunum özetleri
Poster ve sözlü sunum özetleri aşağıdaki bölümleri içerecek şekilde düzenlenmelidir:
- Amaç
- Yöntem
- Bulgular
- Tartışma ve Sonuç
- Kaynaklar


• Yukarıdaki hedefleri kapsamayan özetler kabul edilmeyecektir.
• Resim, tablo ve sembol kullanımından kaçınılmalıdır.
• Her bildiri için minimum 3 maksimum 5 kaynak kullanılmalı ve kaynaklar Metin içinde kullanım sırasına göre numaralandırılmalıdır. Metin içinde (1) şeklinde gösterilmelidir

• Bildiri özetleri bilimsel kurul tarafından değerlendirilecektir. Bildirinin kabul edilip edilmediği elektronik-posta yoluyla bildirilecektir.
• Internet üzerinden gönderilen özetler bilimsel kurul tarafından kabul edildikten sonra aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.
• Bildiri özetlerinin kabulü ve kongre kitabında basılması için yazarlardan en az birinin kayıt yaptırmış olması gereklidir.

Tüm sunumlar kongre boyunca programda belirtilen gün ve saatlerde yapılacaktır. Kongremizde tüm sunumlar bilgisayar kullanılarak data projektor ile yapılacak olup slayt projektör kullanılmayacaktır. Sunumlar, Office 2000 veya üstü programlarda hazırlanmalıdır. Sözlü sunumlar her bildiri için 10 dakika sunum süresi verilecektir. Oturum Başkan'ı her bir sunum için 5 dakika tartışma süresi sağlayacaktır.

Posterler 70x90 cm boyutlarında hazırlanmalıdır. Programda gösterilen aralarda poster tartışmaları yapılacaktır. Kendilerine bildirilen gün ve saatte poster sunumu yapacak kişilerin posterlerinin başında hazır bulunması ve çalışmasını tartışmaya açması gerekmektedir.

 

ONLINE BİLDİRİ GÖNDERME FORMU

Bildiri Türü: *
Çalışmayı Yapan Yazarlar: *
Çalışmayı Yapan Yazarların Kurumları:
Sunucu Yazar Cep No:
Sunucu Yazar E-Posta :
Türkçe Özeti Yazın : *
2 + 5 = *